Náš den


Od roku 2015 má škola svůj závazný a povinný školní vzdělávací dokument dle RVP PV s názvem ,,Barevný rok se sluníčkem''. 

K pravidelným vycházkám je během celého roku využíváno blízké i vzdálenější okolí mateřské školy. Naše obec nabízí svou polohou i udržovaným prostředím nepřeberné náměty k výchovně vzdělávací činnosti. Při vycházkách je možno sledovat přírodu a její změny, jak v zahradách u domů, v lesoparku u řeky Labe, nebo v lese za obcí. Děti mohou pozorovat různé druhy dopravy - silniční podél řeky, železniční - vlakové nádraží je uprostřed obce a rovněž často jezdíme s dětmi vlakem na mimoškolní akce, lodní dopravu po řece Labi.

Rovněž také využíváme oploceného obecního hřiště, kam chodíme jednou až dvakrát cvičit, hrát pohybové hry a seznamovat se se základy atletiky.


Harmonogram našeho dne


6.30

Otevření mateřské školy 

6.30 - 8.00

Scházení dětí, po dohodě lze přijít během dne (avšak s přihlédnutím na probíhající výchovnou činnost), volné tvořivé hry 

8.00 - 9.45

Dopolední činnosti, výchovně vzdělávací činnosti dle plánu TVP a zájmu dětí, tělovýchovné aktivity, individuální péče, svačina, hygiena  

11.30 - 12.00

Oběd, hygiena (čištění zubů)

12.15 - 14.00

Spánek dětí dle jejich potřeby, odpočinek na lůžku - relaxace, individuální činnost pro starší děti           

14.00 - 16.30

Hygiena, svačina, spolupráce s rodiči, výchovně vzdělávací činnosti dle plánu a zájmu dětí, individuální péče, pobyt na zahradě   

16.30

Uzavření mateřské školy