Uzavření MŠ

12.03.2021

Mateřská škola v souvislosti s nařízením vlády a Ministerstva zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 258/2000 Sb.) se připojuje k opatření a uzavírá mateřskou školu Dolní Zálezly od 12.03.2021 do odvolání.

Odůvodnění: Uzavření Mateřské školy je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID - 19.


Bc. Gabriela Bártová

Ředitelka mateřské školy