Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/2023

09.05.2022

Podané přihlášky celkem 5  z toho 2 přihlášky k individuálnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o přijetí:

Č.j.: 1 PŘIJATO

Č.j.: 2 PŘIJATO

Č.j.: 3 PŘIJATO

K individuálnímu vzdělávání přijato:

Č.j.: 4 PŘIJATO

Č.j.: 5 PŘIJATO