Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022

17.04.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti o přijetí

Podepsané a vyplněné žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy je možné doručit, společně s čestným prohlášením o provedeném očkování a kopií očkovacího průkazu (čestné prohlášení o provedeném očkování se netýká dětí s povinností předškolního vzdělávání),
do MŠ pouze tímto způsobem:

1) Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou.

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně čestného prohlášení o provedeném očkování a kopie očkovacího průkazu, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datová schránka ID scwkqtv, e-mail i bez elektronického podpisu na info@msdolnizalezly.cz) nebo poštou na adresu: Rudé Armády č. 106, 403 01, Dolní Zálezly do 16.5.2021.

Doporučuji rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ.pdf - ke stažení zde
Čestné prohlášení očkování.pdf - ke stažení zde

2) Osobně 

Vhodit vyplněné a podepsané formuláře v obálce nebo v deskách do označené schránky MŠ Dolní Zálezly ve dnech 2.5.2021 - 16.5.2021.

V případě, že rodič nemá možnost tisku žádosti a její následné odeslání elektronickou cestou, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost a čestné prohlášení o provedeném očkování výjimečně vyplnit přímo v MŠ, a to od 2.5.2021 na základě telefonicky smluvené schůzky s paní ředitelkou v MŠ. Zákonný zástupce je povinen předložit očkovací průkaz dítěte.

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně.

S případnými nejasnostmi nebo dotazy se můžete obrátit na tel. 777 854 284 Bc. Váchová Gabriela - ředitelka mateřské školy.